Haberler/Duyurular

Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği, Afrika Araştırmacıları Derneği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 2018 sertifika programı Afrika Okulu’unda 4. hafta geride kaldı.

Bugüne kadar Prof. Dr. Ahmet KAVAS, Yrd. Doç. Dr. Abdullah Erdem TAŞ, Dr. Mükerrem MİFTAH, Mouhamed GUEYE, Mayada KAMAL ELDEEN, Arş. Gör. İsa GÖKGEDİK, Yrd. Doç. Dr. Muhammed TANDOĞAN, Murat ERATA hocalarımız “Tarih Boyunca Üç Kıtanın Kıskacındaki Coğrafya: Afrika”, “Geçmişten Günümüze Afrika’da Müslüman Hanedanlar”, “Afrika’da Sömürgeciliğin Öncesi ve Sonrası: Afrika Boynuzu’nda Tarih, Din, Kalkınma ve Kimlik Politikaları”, “Batı Afrika Kimliğini Şekillendiren İki Merkez: Futa Toro ve Futa Calon”, “Sudan ve Çevresinde Kurulan Hanedan Devletleri”, “Çad Gölü Havzasında Kadim Bir Sultanlık: Kânim-Bornu”, “Afrika’nın Sömürgeleştirilmesi: Araç ve Metotlar”, “Sahraaltı Afrika’da Enerji ve Enerji Politikaları” konularını katılan öğrencilere anlattı.

24 Mart Cumartesi gününe kadar sürecek olan eğitim programı Afrika Okulu her hafta Cumartesi günler FSMVÜ İslami İlimler Enstitüsünde faklı konuların sunumu ile devam edecek. 24 Mart’ta yapılacak son dersin ardından ise sertifika programı icra edilecek.