Afrika Okulu-2019

Afrika Okulu Hakkında

Başvuru Tarihi:26 Şubat-6 Mart 2019

Program Tarihi: 09 Mart 2019-20 Nisan 2019 (Cumartesi Günleri, 14:00-18:00)

Yer: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

PROGRAM DETAYI

Prof. Dr. Ahmet Kavas Hoca’nın koordinatörlüğünde 8 haftalık “Afrika Okulu” programı yapılacaktır. Program için ön kayıtlar “www.afrikaokulu.com” adresinden 26 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınacaktır. Ön kayıttan sonra öğrencilerin başvuruları ön değerlendirmeye tabi tutulup kesin kayıt alınacaktır.

Seminerlere en fazla 100 öğrenci kaydı alınması planlanmaktadır. Eğitimler 09 Mart 2019-20 Nisan 2019 tarihleri arasında Cumartesi günleri Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde yapılacaktır. Seminerler arasında kahve arası verilecektir.

Seminerlerin bitiminde sınav yapılacak başarılı öğrencilere sertifika verilecektir.

PROGRAMIN AMACI

Dünyada ve ülkemizde genel olarak Afrika dendiğinde insanların aklında ya hiçbir şey canlanmamakta ya da olumsuz imajlar oluşmaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden biri de dünyanın yüzölçümü ve nüfus bakımından en büyük ikinci kıtasının, topraklarının, yeraltı ve yerüstü kaynakları gibi mevcut potansiyelinin büyük bir kısmının sömürgeciler/yeni-sömürgeciler tarafından kontrol edilmesidir ve bu algının altında Batı’nın Afrika’yı kendi hâkimiyetlerinde tutmak için bilinçli olarak kötü göstermesi/imaj çalışması vardır. Biz bu projemizde Afrika’nın tarihi coğrafyası ve jeopolitiği, modern dönem öncesi Afrika’da kurulan İslam devletleri, sömürgecilik tarihi, soykırım ve hak ihlalleri, kalkınma politikaları, küresel aktörlerin kıtasal rekabeti, Sahraaltı Afrika özelinde enerji faktörü ve Türk Dış Politikası’nda Afrika gibi meselelere dikkat çekerek kıtanın geleceğine yön verebilme potansiyelini incelemek ve farkındalık oluşturarak Afrika üzerine çalışacak mütehassıslık düzeyinde öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Söz konusu Afrika Okulu-II programı vasıtasıyla kıtada yalnızca açlık ve sefaletin olduğu şeklindeki çeşitli olumsuz ön yargıların ortadan kaldırılması, programa katılan ulusal ve uluslararası öğrencilere Afrika hakkında genel bir vizyon kazandırılması ve geçmişten günümüze kadar küresel unsurların kıta üzerindeki strateji ve faaliyetlerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Afrika’nın günden güne yükselen bir değer olarak uluslararası sisteme dâhil olduğu gerçeği ve Türkiye’nin bu sistemde emperyalizm karşıtı bir tutum takındığı düşünüldüğünde, bu programın hem uluslararası hem de Türkiye’de kıtaya ilgi duyan öğrencilere olumlu yönde bir katkı sağlaması beklenmektedir.

1. hafta

9 MART

Prof. Dr. Ahmet KAVAS, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Osmanlı Devleti’nin Merkezi Afrika ile İlişkileri


Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Erdem TAŞ, Dumlupınar Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi

Modern Döneme Kadar Afrika’da Kurulan İslam Devletleri -Kronolojik ve Bölgesel Bir Tasnif Denemesi-

2. hafta

16 MART

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed TANDOĞAN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Afrika’da Sömürgecilik ve Pax Ottomana


Doç. Dr. Ayşe Sıla ÇEHRELİ, Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca)

Afrika’nın Soykırım Tarihi ve Hak İhlalleri

3. hafta

23 MART

 

İbrahim TIĞLI, Gazeteci-Yazar, Anadolu Ajansı Afrika Masası

Afrika Medyası ve İletişim Kaynakları


Zeki GÜVERCİN, MÜSİAD Dış İlişkiler Başkanı

Afrika’da Ekonomik Yatırımlar ve Türkiye-Afrika Ortaklığı

 

4. hafta

30 MART

Osman Kağan YÜCEL, Koordinatör Yardımcısı, Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM)

Afrika’da Su Politikaları ve sınır Aşan Sular Meselesi


Amadou TOGOLA, Araştırmacı, Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM)

Afrika’da Dini Kurumlar ve Toplumsal Dönüşüme Etkisi

5. hafta

6 NİSAN

Prof. Dr. Murat TAŞDEMİR, Öğretim Üyesi, İstanbul Medeniyet Üyesi

Kalkınma Sürecinde Afrika ve Kıtanın Yeniden Dönüşümü


Hasan AYDIN, Koordinatör Yardımcısı, Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM)

Küresel Aktörlerin Kalkınmasında Afrikalıların Rolü

6. hafta

13 NİSAN

Ahmedei CHEİKGUREİ, Danışman, Somali Cumhurbaşkanlığı

Somali’nin Kalınmasında Türkiye’nin Önemi


Serhat ONUR, Uzman Doktor, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Afrika’da Sağlık Diplomasisi ve Türkiye’nin Rolü

7. hafta

20 NİSAN

SEVİYE TESPİT SINAVI VE UYGULAMALI AFRİKA

Not: Ders sıralaması değişkenlik gösterebilir?