Hakkımızda

Afrika Okulu Hakkında

Başvuru Tarihi: 15-25 Ocak 2018

Program Tarihi: 03 Şubat 2018-24 Mart 2018 (Cumartesi Günleri, 14:00-18:00)

Yer: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

PROGRAM DETAYI

Prof. Dr. Ahmet Kavas Hoca’nın koordinatörlüğünde 8 haftalık “Afrika Okulu” programı yapılacaktır. Program için ön kayıtlar “www.afrikaokulu.com” adresinden 15 Ocak-25 Ocak’ta alınacaktır. Ön kayıttan sonra öğrencilere mülakat yapılıp kesin kayıt alınacaktır.

Seminerlere en fazla 100 öğrenci kaydı alınması planlanmaktadır. Eğitimler 03 Şubat 2018-24 Mart 2018 tarihleri arasında Cumartesi günleri Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde yapılacaktır. Seminerler arasında kahve arası verilecektir.

Seminerlerin bitiminde sınav yapılacak başarılı öğrencilere sertifika verilecektir.

PROGRAMIN AMACI

Dünyada ve ülkemizde genel olarak Afrika dendiğinde ya hiçbir şey canlanmamakta ya da olumsuz imajlar oluşmaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden biri de dünyanın yüzölçümü ve nüfus bakımından en büyük ikinci kıtasının, topraklarının, madenlerinin vb. kaynaklarının büyük kısmının sömürgecililer tarafından kontrol edilmesi ve bu sömürgecilerin Afrika’yı kendi hakimiyetlerinde tutmak için bilinçli olarak kötü göstermesi vardır.

Biz bu projemizde Afrika’nın tarihi, kültürü ve geleceğine yön verecek potansiyelini incelemek ve farkındalık oluşturup Afrika üzerine çalışacak uzmanlık düzeyinde öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

 1. AFRİKA TARİHİ COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ – 3 Şubat Cumartesi, 14:00 – 18:00
 • Prof. Dr. Ahmet KAVAS (Afrika Araştırmacıları Derneği/AFAM Kurucu Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye)

– Tarih Boyunca Üç Kıtanın Kıskacındaki Coğrafya: Afrika

 • Yrd. Doç. Dr. Abdullah Erdem TAŞ (Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye)

– Geçmişten Günümüze Afrika’da Müslüman Hanedanlar

 1. AFRİKA’NIN BEŞERİ COĞRAFYASI: ETNİSİTE, TOPLUM VE SİYASET – 10 Şubat Cumartesi, 14:00 – 18:00
 • Dr. Mükerrem MİFTAH (AFAM, Etiyopya)

– Afrika’da Sömürgeciliğin Öncesi ve Sonrası: Afrika Boynuzu’nda Tarih, Din, Kalkınma ve Kimlik Politikaları

 • Mouhamed GUEYE (AFAM, Senegal)

– Batı Afrika Kimliğini Şekillendiren İki Merkez: Futa Toro ve Futa Calon

 1. AFRİKA MAHALLİ SULTANLIKLARI ve OSMANLI ASIRLARI – 17 Şubat Cumartesi, 14:00 – 18:00
 • Mayada KAMAL ELDEEN (AFAM, Sudan)

– Sudan ve Çevresinde Kurulan Hanedan Devletleri

 • Arş. Gör. İsa GÖKGEDİK (AFAM, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye)

– Çad Gölü Havzasında Kadim Bir Sultanlık: Kânim-Bornu

 1. SÖMÜRGECİLİK VE NEO-EMPERYALİZM – 24 Şubat Cumartesi, 14:00 – 18:00
 • Yrd. Doç. Dr. Muhammed TANDOĞAN (AFAM, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye)

– Afrika’nın Sömürgeleştirilmesi: Araç ve Metotlar

 • Serhat ORAKÇI (İNSAMER, Araştırmacı)

– Sömürgeciliğe Bağlı Yoksulluk

 1. ULUSLARARASI SİYASET VE DIŞ POLİTİKA ARAÇLARI – 3 Mart Cumartesi, 14:00 – 18:00
 • Dr. Hüsamettin ASLAN (AFAM, Türkiye)

– Brezilya’nın ‘Yükselen Kıta’daki Stratejileri: Olanaklar, Potansiyeller, Fırsatlar

 • Hasan AYDIN (AFAM, Türkiye)

– Çin ve ABD’nin Afrika Üzerindeki Küresel Rekabeti

 1. ULUSLARARASI GÜVENLİK VE TEDHİŞ HAREKETLERİ – 10 Mart Cumartesi, 14:00 – 18:00
 • Babak SHAHED (Tebriz Araştırmaları Enstitüsü, İran)

– Afrika Ülkelerinin Millî Güvenliği ve İran Merkezli STK’lar

 • Musa UMAR (AFAM, Nijerya)

– Nijerya’da İç Güvenlik Bağlamında Bir Terör Örgütü: Boko Haram

 1. AFRİKA İMAJI, AFRO-TÜRKLER, BİZ-ÖTEKİ İLİŞKİLERİ – 17 Mart Cumartesi, 14:00 – 18:00
 • Dr. Aydın ÖZKAN (AFAM Genel Sekreteri, Türkiye)

– Afrika’nın Keşfedilip Bilinmeyi ve Tanınmayı Bekleyen Değerleri

 • Tuğrul Oğuzhan YILMAZ (AFAM, Türkiye)

– Tarihin Türkiye’ye Emaneti: Afro-Türkler ve Kültür Diplomasisine Katkıları

 1. AFRİKA’NIN EKONOMİ POLİTİĞİ VE İNSANİ YARDIMLAR – 24 Mart Cumartesi, 14:00 – 18:00
 • Dr. Mehmet YAZGAN (T.C. Başbakanlık TİKA, Afrika Masası, Türkiye)

– TİKA’nın Afrika’daki Kalkınma Yardımı Faaliyetleri

 • İbrahim CEYLAN (Gönüllüler, Türkiye)

– Sivil Toplum Kuruluşlarının Afrika’daki İnsani Yardım Faaliyetleri

Paydaş Kurumlar

Evrensel kardeşlik değerlerini referans alarak “Biz Bir Milletiz” sloganıyla yola çıkan Bâb-ı Âlem; farklı coğrafyalardan üniversite eğitimi almak için ülkemizi tercih eden misafir öğrencilere yönelik, gönüllü çalışmalar yapmak üzere kurulmuş uluslararası bir öğrenci derneğidir.

Misafir öğrencilerimizin Bâb-ı Âlem çatısı altında evrensel kardeşlik bilincine sahip, temel dinî bilgiler açısından donanımlı, modern dünyayı ve dünya sistemini tanıyan, organizasyon kabiliyeti yüksek, ülkesinin durumunun ve ihtiyaçlarının farkında, İslam kültür ve tarihinin ana hatlarına vâkıf, farklılıklara karşı müsamahalı birer “gönüllü medeniyet elçisi” olarak ülkelerine dönmeleri temel gayemizdir.

Bâb-ı Âlem, bünyesindeki öğrencilere eğitim ve rehberlik hizmeti vermenin yanında, misafir öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamayı, öğrencilerin karşılaştığı her türlü sıkıntıda onlarla beraber olmayı bir misyon edinmiştir. Derneğimiz 2004 yılından bu yana aktif şekilde çalışmalarını yürütmektedir.

Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde misafir öğrenci çalışması yapan derneklerden oluşan UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) kurucu üyesi olan Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği, aynı zamanda İDSB (İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği) ve TGTV (Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı) üyesidir.

Bâb-ı Âlem, yurtdışından Türkiye’ye eğitim için gelen öğrencilere, eğitim ve rehberlik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş uluslararası bir öğrenci derneğidir.

“Biz Bir Milletiz” sloganıyla yola çıkan Bâb-ı Âlem, misafir öğrenciler için eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinlikler düzenlemektedir. Bu sayede farklı coğrafyalardan gelmiş binlerce öğrenciye aynı milletin fertleri oldukları şuuru verilmektedir.

Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği, renk, dil, din, ırk, mezhep, bölge ayrımı yapmaksızın dünyanın dört bir yanından ülkemize eğitim için gelen misafir öğrencilere eğitim hayatları boyunca en iyi şekilde hizmet verebilmek için çalışan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.

Faaliyetlerimiz halkımızın aynî ve nakdî yardımlarıyla hayat bulmaktadır. Bazı faaliyetlerimiz ilgili resmi kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin desteğiyle yürütülmektedir. Bâb-ı Âlem, misafir öğrencilerin eğitimi için aşağıda özetlenen farklı alanlarda faaliyet göstermektedir.

Medeniyet değerlerimizi önceleyerek, ilgilendiğimiz her bölgenin toplumsal, sosyal ve kültürel değerlerini göz önünde bulundurarak en iyi çalışmayı ortaya koymaya gayret ediyoruz.

Öğrencilerimizin, farklılıkları bir zenginlik unsuru olarak gören, yeryüzünde attığı her adımda kardeşlik bilincini hatırlayan birer fert olarak yetişmeleri en önemli amacımız.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Dernek, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. Derneğin çalışma sahası, Afrika olup kıta coğrafyası üzerine çalışan yerli ve yabancı akademisyenleri tek çatı altında toplayarak akademik bilgi üretmeyi temel misyon edinmektedir.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Afrika sahasındaki faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve akademik çalışmalarda blgi teatisinde bulunmak amacıyla ofis açmak, sosyal ve kültürel etkinlikler bağlamında bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Akademik bağlamda sempozyum, konferans, çalıştay gibi ulusal ve uluslararası akademik faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak ve ortaklaşa projeler üretmek

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Üniversite Kurucusu
T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü

Kuruluş
2010
Kurucu Vakıflar
Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı
Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı
Nurbanu Valide Sultan Vakfı
Hatice Sultan Vakfı
Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı
Yerleşkeler

Fatih (Rektörlük)

Haliç Yerleşkesi

Topkapı Yerleşkesi

Kandilli Yerleşkesi

Küçük Çamlıca  Yerleşkesi

Atik Valide Yerleşkesi

Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitüler

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yedi fakülte, altı enstitü ve iki meslek yüksek okulu olmak üzere toplam on beş akademik birimden oluşmaktadır.